ΑΝΑΠΤΥΞΗ

Βάζουμε τέλος στην υπερφορολόγηση και καθιερώνουμε κίνητρα για νέες επενδύσεις, με στόχο να δημιουργούμε κάθε χρόνο στον ιδιωτικό τομέα τουλάχιστον 120.000 νέες και καλά πληρωμένες θέσεις εργασίας για κάθε εργαζόμενο που αναζητά μια καλύτερη δουλειά.

Για το σκοπό αυτό:

  • Μειώνουμε τον συντελεστή φορολογίας επιχειρήσεων από 28% σε 20% μέσα σε δύο χρόνια και τον φόρο μερισμάτων από 10% σε 5%.
  • Καθιερώνουμε ειδικά κίνητρα για την προσέλκυση επενδύσεων με διπλασιασμό του χρόνου για συμψηφισμό ζημιών και δυνατότητα υπεραποσβέσεων για νέες επενδύσεις σε ποσοστό 200%.
  • Βελτιώνουμε το επιχειρηματικό περιβάλλον με ριζική απλοποίηση και θέσπιση ρητών προθεσμιών στις διαδικασίες αδειοδότησης
  • Καθιερώνουμε την ηλεκτρονική υπογραφή για πολίτες και επιχειρήσεις
  • Προχωράμε σε ταχεία εκδίκαση των προσφυγών για επενδύσεις σε ειδικά τμήματα δικαστηρίων
  • Αποκαθιστούμε τη ρευστότητα, με πολιτικές που μειώνουν τα επιτόκια δανεισμού του ελληνικού κράτους (ήδη άρχισε η πτώση μετά τις ευρωεκλογές), που οδηγεί άμεσα στη μείωση των επιτοκίων και για τις ελληνικές επιχειρήσεις
  • Προχωράμε στην αντιμετώπιση του προβλήματος των «κόκκινων δανείων», την αποπληρωμή των οφειλών του Δημοσίου στους ιδιώτες και την πλήρη αξιοποίηση του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων.
  • Θέτουμε τέλος στην υποχωρητικότητα του κράτους απέναντι στις κάθε είδους ιδεοληψίες, που ανακαλύπτουν δάση σε αεροδρόμια και θεωρούν ότι πόλεις ολόκληρες πρέπει να κηρύσσονται αρχαιολογικοί χώροι.

TAGS: