ΦΥΛΑΞΗ ΣΥΝΟΡΩΝ ΚΑΙ ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΥΤΙΚΟ

Για την πραγματική φύλαξη των συνόρων μας και την αντιμετώπιση του μεταναστευτικού.

Τα σύνορά μας θα φυλάσσονται αποτελεσματικά, οι διαδικασίες για τη χορήγηση ασύλου θα προχωρούν γρήγορα και όσοι δεν δικαιούνται προστασίας, θα επιστρέφουν αμέσως στις χώρες προέλευσής τους.Εκείνοι που θα παραμείνουν στη χώρα μας θα ζουν σε συνθήκες ανθρωπιάς και αξιοπρέπειας.

Για το σκοπό αυτό:

  • Χρησιμοποιούμε για τη φύλαξη των συνόρων σύγχρονα τεχνικά μέσα και εντείνουμε τις περιπολίες -χερσαίες και θαλάσσιες- σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Ένωση.
  • Καθιερώνουμε κλειστά κέντρα προσωρινής πρώτης υποδοχής και φιλοξενίας, όπου μέσα σε έξι εβδομάδες το αργότερο, θα ολοκληρώνεται η διαδικασία εξέτασης των αιτημάτων ασύλου, τόσο σε πρώτο, όσο και σε δεύτερο βαθμό.
  • Επιβάλουμε διαφάνεια στη διαχείριση του εθνικού και ευρωπαϊκού χρήματος σε όλο το πλέγμα των δράσεων υποδοχής και προσωρινής διαμονής των προσφύγων και μεταναστών.
  • Οι τοπικές κοινωνίες, που σήμερα βιώνουν το όργιο της κατασπατάλησης των χρημάτων, συμμετέχουν ενεργά στον έλεγχο των χρηματοδοτήσεων.
  • Εντατικοποιούμε τον έλεγχο των νομιμοποιητικών εγγράφων σε ολόκληρη τη χώρα από τα αρμόδια κρατικά όργανα.
  • Εξαιρούμε τις οικογένειες με παιδιά καθώς και άλλες ευάλωτες κοινωνικές ομάδες από την υποχρέωση να παραμείνουν στα κλειστά κέντρα.
  • Δημιουργούμε ειδικές τάξεις υποδοχής στα σχολεία ώστε να ενσωματώνονται ομαλά στο ελληνικό εκπαιδευτικό σύστημα τα παιδιά όσων παραμείνουν στη χώρα μας ως αναγνωρισμένοι πρόσφυγες και μέχρι να καταστεί εφικτή η επιστροφή τους.
  • Για το σκοπό αυτό επιδιώκουμε την άμεση εξασφάλιση των αντίστοιχων κονδυλίων από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

TAGS: