Τουρισμός

Η Ελλάδα στην κορυφή των προορισμών

Ο τουρισμός αποτελεί τομέα στον οποίο η Ελλάδα διατηρεί σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Παρ’ όλα αυτά, ενώ οι τουρίστες που επισκέπτονται την Ελλάδα αυξάνονται, τα έσοδα του κλάδου μειώνονται.

Ο τουριστικός κλάδος μπορεί να προσελκύσει επενδύσεις άνω των 20 δισεκατομμυρίων ευρώ την επόμενη πενταετία. Χρειάζεται, όμως, να υποστηριχθεί από τις κατάλληλες πολιτικές που θα μεγιστοποιήσουν τη συμβολή του στο Α.Ε.Π. και τη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας.

Στο πλαίσιο αυτό:

  • Στο επίκεντρο της φορολογικής μας πολιτικής βρίσκεται η μείωση του φόρου για όλες τις επιχειρήσεις από το 28% στο 20% μέσα σε δύο χρόνια, μείωση του ΕΝΦΙΑ κατά 30% εντός διετίας, άμεση μείωση του φόρου στα μερίσματα, στο 5% και σταδιακή κατάργηση του τέλους επιτηδεύματος.
  • Προχωράμε άμεσα για όλο το τουριστικό πακέτο, εστίασης και διαμονής στην μείωση του ΦΠΑ στο 13%, και σε επόμενο στάδιο στο 11%, προκειμένου να ενισχυθεί η ανταγωνιστικότητα του τουριστικού μας προϊόντος
  • Επιταχύνουμε όλα τα ώριμα επενδυτικά σχέδια σε τουριστικές μονάδες, και την πραγματοποίηση των αναγκαίων επενδύσεων για τον εκσυγχρονισμό των υποδομών (περιφερειακά αεροδρόμια, λιμάνια, οδικά δίκτυα), με κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα και συμμετοχή του στο κόστος.
  • Προωθούμε εκ νέου το χωροταξικό πλαίσιο έτσι ώστε να ευνοηθούν οι επενδύσεις σε όλες τις τουριστικές περιοχές της χώρας.
  • Παρέχουμε τη δυνατότητα μικρής αύξησης του συντελεστή δόμησης κοινόχρηστων χώρων για όσες τουριστικές επιχειρήσεις αναβαθμίζουν ενεργειακά τις μονάδες τους και προστατεύουν το περιβάλλον.
  • Δημιουργούμε τις προϋποθέσεις για μεγαλύτερη σύζευξη του τουρισμού με τον πολιτισμό.
  • Ενισχύουμε συνολικά το brand name της χώρας, αλλά και των προορισμών με βάση τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά και πλεονεκτήματα του καθενός, καθώς και την αποτελεσματική προώθηση και προβολή των εμπειριών που προσφέρει η χώρα στο σύνολό της. Κινητοποίηση του ιδιωτικού τομέα για την αποτελεσματικότερη τουριστική προβολή της χώρας.
  • Ιδιαίτερη σημασία δίνουμε στην πιο συστηματική ανάδειξη των εναλλακτικών μορφών τουρισμού που προσφέρει η χώρα (τουρισμός υγείας, πολιτιστικός τουρισμός, τουρισμός πόλεων, συνεδριακού τουρισμού), που έχουν υψηλή προστιθέμενη αξία και δυνατότητα σημαντικής αναπτυξιακής συμβολής που θα επεκτείνουν την τουριστική δράση και χρονικά, αλλά και σε περισσότερες περιοχές της χώρας.
  • Ακολουθώντας το παράδειγμα της Πορτογαλίας, της Μάλτας και της Κύπρου, δίνουμε κίνητρα για την προσέλκυση συνταξιούχων από άλλα κράτη-μέλη της ΕΕ να αγοράσουν κατοικίες αλλά και να γίνουν φορολογικοί κάτοικοι στη χώρα μας προκειμένου η Ελλάδα να ενισχύσει τον τουρισμό και την αγορά ακινήτων, αλλά και να αυξήσει τα φορολογικά της έσοδα.

TAGS: