ΣΤΗΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟΥΣ ΑΝΕΡΓΟΥΣ

Για να ζουν αξιοπρεπώς και να βρουν γρήγορα νέες, ποιοτικές θέσεις εργασίας

Οι άνεργοι συμπολίτες μας είναι αναπόσπαστο κομμάτι της κοινωνίας μας. Θέλουμε τους να στηρίξουμε αποτελεσματικά και να τους βοηθήσουμε να βρουν γρήγορα καλές θέσεις εργασίας. Στην Ελλάδα που οραματιζόμαστε, κανένας δεν θα μείνει πίσω.

Τι προτείνουμε;

Δημιουργούμε συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης για τους ανέργους

 • Προβλέπουμε 200 εκατομμύρια ευρώ επιπλέον σε ετήσια βάση για επιδόματα ανεργίας ώστε να καλύψουμε αύξηση των δικαιούχων με ελαστικότερα κριτήρια.
 • Αυξάνουμε το Κοινωνικό Εισόδημα Αλληλεγγύης στο 1 δις ευρώ ετησίως, αντί των 760 εκατομμυρίων που είναι σήμερα, καλύπτοντας έτσι 800.000 συμπολίτες μας.

Βοηθάμε τους άνεργους να πάρουν τη ζωή τους στα χέρια τους

 • Επενδύουμε σε προγράμματα απόκτησης νέων δεξιοτήτων με ταχύρρυθμα προγράμματα κατάρτισης και επανειδίκευσης, με χρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση, πιστοποίηση και με βάση της ανάγκες της αγοράς εργασίας.
 • Εισάγουμε προσεκτικά σχεδιασμένα προγράμματα επιδότησης και επαναπροσδιορίζουμε το επιχειρησιακό μοντέλο του ΟΑΕΔ.
 • Τα Κέντρα Επαγγελματικής Κατάρτισης θα πληρώνονται μόνο με βάση την επιτυχή πιστοποίηση και την εύρεση εργασίας των ανέργων που φοιτούν σε αυτά.

Χτίζουμε μια παραγωγική οικονομία με πολλές νέες, καλά αμειβόμενες δουλειές

 • Πρώτη μας προτεραιότητα μας είναι η μείωση των φόρων και των ασφαλιστικών εισφορών και η βελτίωση της θεσμικής λειτουργίας της χώρας με στόχο την προσέλκυση νέων ιδιωτικών επενδύσεων, μεγάλων και μικρών.
 • Ξεκολλάμε χωρίς καθυστέρηση ώριμα επενδυτικά σχέδια όπως αυτό του Ελληνικού, το οποίο θα δημιουργήσει άμεσα 50.000 νέες θέσεις εργασίας.
 • Αποκαθιστούμε το συρρικνωμένο σήμερα Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων στο ύψος που του αρμόζει, μετατρέποντας το σε ισχυρό μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και μείωσης της ανεργίας.

Επενδύουμε στη νέα γενιά

 • Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στη μείωση της ανεργίας των νέων, το μέλλον της ελληνικής οικονομίας και κοινωνίας.
 • Στηρίζουμε τη νεανική επιχειρηματικότητα.
 • Εισάγουμε σύγχρονα προγράμματα σπουδών σε όλες τις βαθμίδες εκπαίδευσης που αξιοποιούν την τεχνολογία και καλλιεργούν δεξιότητες.
 • Αλλάζουμε ριζικά την Επαγγελματική Εκπαίδευση, ώστε από λύση ανάγκης για λίγους, να γίνει συνειδητή επιλογή και εργαλείο απασχόλησης για πολλούς.
 • Επιδιώκουμε τη μέγιστη δυνατή σύνδεση των Πανεπιστημίων με τον αναπτυξιακό τομέα της οικονομίας.
 • Ενισχύουμε το θεσμό πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις, σε συναφή με τις σπουδές αντικείμενα.

TAGS: