ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

Συστηματική ανάδειξη της πολιτιστικής κληρονομιάς και δημιουργίας της Ελλάδας

Η Ιστορία και ο Πολιτισμός αποτελούν πηγές ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος για την Ελλάδα. Η μεγαλύτερη και συστηματικότερη ανάδειξη τους μπορεί να αναβαθμίσει το διεθνές κύρος της χώρας, αλλά και να έχει σημαντική αναπτυξιακή συμβολή. Προκειμένου να γίνει αυτό, χρειάζεται μια νέα πολιτική για την προστασία, την προβολή και την ανάδειξη των μνημείων, των αρχαιολογικών χώρων και των μουσείων. Με παράλληλη διασύνδεση του Πολιτισμού με τον Τουρισμό, μέσα από την οποία θα δημιουργηθούν σημαντικές νέες ευκαιρίες, νέες θέσεις εργασίας και εισόδημα σε όλη την Επικράτεια.

  • Το μοντέλο του Μουσείου της Ακρόπολης χρειάζεται να επεκταθεί και σε άλλα μεγάλα μουσεία της χώρας. Ώστε να αποκτήσουν αυτονομία στη οργάνωση, τον τρόπο λειτουργίας και την αξιοποίηση των πόρων τους, αλλά και να συνεργάζονται στενότερα με τις τοπικές κοινωνίες, δημιουργώντας πολλαπλά κοινωνικά και οικονομικά οφέλη.
  • Χαρακτηριστική περίπτωση αποτελεί το Εθνικό Αρχαιολογικό Μουσείο, που χρειάζεται να αναδιοργανωθεί, στο πλαίσιο ενός ευρύτερου σχεδίου ανάπλασης της περιοχής του ιστορικού κέντρου, που θα την αναβαθμίσει ουσιαστικά.
  • Η πλήρης καθιέρωση ηλεκτρονικού εισιτηρίου, η δυνατότητα ηλεκτρονικής κράτησης, το ωράριο λειτουργίας των αρχαιολογικών χώρων, η λειτουργία των πωλητηρίων, θα πρέπει να προσεγγιστούν μέσα από νέες αντιλήψεις. Το ίδιο ισχύει και για τη φύλαξη, την καθαριότητα και την προβολή των αρχαιολογικών χώρων των μνημείων και μουσείων.
  • Νέο πλαίσιο για τις ιδιωτικές πολιτιστικές χορηγίες, που θα επιτρέπει στους ιδιώτες να χρηματοδοτήσουν απευθείας τον πολιτιστικό οργανισμό ή τους δημιουργούς που επιθυμούν. Ώστε να αξιοποιηθούν τα ιδιωτικά κεφάλαια στην κατεύθυνση βελτίωσης της πολιτιστικής διαχείρισης, αλλά και στην υποστήριξη της σύγχρονης καλλιτεχνικής παραγωγής.
  • Για την ενθάρρυνση και τη στήριξη της σύγχρονης πολιτιστικής παραγωγής, χρειάζεται ο εκσυγχρονισμός του νομικού πλαισίου γύρω από τα πνευματικά δικαιώματα, ακολουθώντας τις κυρίαρχες διεθνείς τάσεις.
  • Παράλληλα, χρειάζεται μια πιο συστηματική πολιτική προβολής των πολιτιστικών χώρων και εκδηλώσεων, με τη συνεργασία δημόσιων, ιδιωτικών και αυτοδιοικητικών φορέων, μέσα από τη δημιουργία πολυθεματικών και διαδραστικών χαρτών και ημερολογίων και την πραγματοποίηση καινοτόμων εκστρατειών προώθησης στο διαδίκτυο.

TAGS: