ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

Προστασία του περιβάλλοντος και βιώσιμη ανάπτυξη

Ο φυσικός πλούτος της πατρίδας μας είναι, σήμερα ειδικά, το μεγάλο μας ανταγωνιστικό πλεονέκτημα. Η μόνη έξυπνη αναπτυξιακή πολιτική για την Ελλάδα είναι αυτή που σέβεται το περιβάλλον και την ποιότητα ζωής. Δεν είναι μόνο υποχρέωση μας απέναντι στις επόμενες γενιές, αλλά και μια μοναδική ευκαιρία να κάνουμε τη ζωή μας καλύτερη.

  • Προωθούμε μια σύγχρονη, έξυπνη και φιλική προς περιβάλλον και τον πολίτη χωροταξική πολιτική που προστατεύει το περιβάλλον, προωθεί τις επενδύσεις και τελικά δίνει αξία στην περιουσία μας, ενώ θέτει οριστικό τέλος στην άναρχη δόμηση. Συνδέουμε τις χρήσεις γης με τους κωδικούς δραστηριότητας της εφορίας (ΚΑΔ), κατατάσσουμε τις βιομηχανικές δραστηριότητες με βάση μόνο τις περιβαλλοντικές τους επιπτώσεις και ολοκληρώνουμε σε εθνικό επίπεδο τον χωροταξικό και πολεοδομικό σχεδιασμό.
  • Υιοθετούμε νέα ενεργειακή πολιτική για περιορισμό των εκπομπών ρύπων (μείωση διοξειδίου του άνθρακα κατά 80% μέχρι το 2050), στροφή στις ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, τον άνεμο και τον ήλιο, που με αφθονία διαθέτουμε και σταδιακή απεξάρτηση από τον λιγνίτη.
  • Δίνουμε έμφαση στην εξοικονόμηση ενέργειας και τον περιορισμό των εκπομπών αερίων ρύπων του θερμοκηπίου από κτιριακές εγκαταστάσεις με παροχή κινήτρων όπως έκπτωση φόρου 40%-50% για όλες τις εργασίες ενεργειακής και λειτουργικής αναβάθμισης των υφιστάμενων ακινήτων.
  • Υιοθετούμε τις βέλτιστες πρακτικές που εφαρμόζονται στις υπόλοιπες χώρες της Ε.Ε. για τη διαχείριση των αστικών απορριμμάτων, με προώθηση της ανακύκλωσης στην πηγή, της επαναχρησιμοποίησης των υλικών, του περιορισμού των πλαστικών μίας χρήσης και της επεξεργασίας των υπολειμμάτων των απορριμμάτων για την παραγωγή ενέργειας. Αξιοποίηση και των συμπράξεων δημόσιου – ιδιωτικού τομέα για γρήγορο και οικονομικό αποτέλεσμα.
  • Προετοιμάζουμε οργανωμένα σχέδια πρόληψης και αντιμετώπισης των πυρκαγιών στα δάση, αλλά και ενεργής, παραγωγικής τους διαχείρισης, ώστε να συνδυάζουμε την προστασία του δάσους με την οικονομική βιωσιμότητα των ορεινών περιοχών.
  • Αναδιοργανώνουμε τις υπηρεσίες πολιτικής προστασίας, με πιο ευέλικτες δομές, καλύτερο συντονισμό, έγκαιρο σχεδιασμό και άμεση ενεργοποίηση του Συστήματος Έγκαιρης Προειδοποίησης.

TAGS: