ΠΑΙΔΕΙΑ

Η δημόσια παιδεία αποτελεί τον καλύτερο δρόμο για οικονομική ανάπτυξη και κοινωνική πρόοδο, ώστε όλα τα παιδιά να έχουν ίσες ευκαιρίες και ουσιαστικά εφόδια για τη ζωή τους. Η Ελλάδα χρειάζεται Δημόσια Παιδεία που θα βοηθά τους νέους μας να αναπτύξουν τις δεξιότητες και τα ταλέντα τους. Η Εκπαίδευση δεν είναι πολυτέλεια. Είναι δικαίωμα.

Πρωτοβάθμια & Δευτεροβάθμια εκπαίδευση

 • Για να προετοιμάσουμε τα παιδιά μας για τον κόσμο του αύριο επενδύουμε σε μια σύγχρονη και αναβαθμισμένη δημόσια παιδεία.
 • Δημιουργούμε σε κάθε περιφερειακή ενότητα ένα δημόσιο Πρότυπο Σχολείο, όπου όλοι οι μαθητές θα μπορούν να έχουν πρόσβαση, μέσω εξετάσεων.
 • Δίνουμε ουσιαστικό περιεχόμενο στα ολοήμερα σχολεία για να γίνουν πραγματικός χώρος μάθησης και όχι πάρκινγκ μαθητών.
 • Ενισχύουμε τις ξένες γλώσσες ώστε όλοι οι μαθητές που θα τελειώνουν το σχολείο να γνωρίζουν καλά τουλάχιστον μια με κρατική πιστοποίηση.
 • Καθιερώνουμε τον σχολικό επαγγελματικό προσανατολισμό από το Γυμνάσιο, ώστε να αναδεικνύονται οι κλίσεις και οι δεξιότητες όλων των παιδιών.
 • Προετοιμάζουμε νέα προγράμματα σπουδών που δίνουν πολύ μεγαλύτερη ελευθερία στον εκπαιδευτικό να εμπλουτίζει και να προσαρμόζει τον τρόπο και τα μέσα διδασκαλίας στις ανάγκες των μαθητών του.
 • Δημιουργούμε Πρότυπα Επαγγελματικά Λύκεια σε αντιπροσωπευτικές περιοχές της χώρας, που θα συνεργάζονται με την τοπική οικονομία και επιχειρηματικότητα, έτσι ώστε η επαγγελματική εκπαίδευση να γίνεται ουσιαστική διέξοδος απασχόλησης για τους νέους.

Ανώτατη εκπαίδευση

 • Εισάγουμε ένα σύγχρονο πλαίσιο λειτουργίας των Ανώτατων Ιδρυμάτων που προβλέπει αποτελεσματικούς θεσμούς διοίκησης και αξιολόγηση σε όλα τα επίπεδα, για να γίνει η Ελλάδα διεθνές εκπαιδευτικό κέντρο και παράλληλα να δημιουργηθούν πολλές θέσεις εργασίας σε τομείς αιχμής γύρω από την εκπαίδευση.
 • Δίνουμε πραγματική αυτονομία στα Ακαδημαϊκά Ιδρύματα τα οποία θα αξιολογούνται για να γίνουν ανταγωνιστικά, σύγχρονα, εξωστρεφή και να συνδεθούν με την αγορά εργασίας.
 • Ιδρύουμε περισσότερα ξενόγλωσσα προπτυχιακά προγράμματα.
 • Επιδιώκουμε την προσέλκυση νέων πόρων για τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά μας Ιδρύματα επιπλέον της κρατικής χρηματοδότησης και μεγαλύτερη διασύνδεση με την αγορά εργασίας.
 • Ενισχύουμε το θεσμό της πρακτικής άσκησης φοιτητών σε δημόσιους οργανισμούς και ιδιωτικές επιχειρήσεις πάνω στο αντικείμενο των σπουδών τους.
 • Καταργούμε πλήρως το πανεπιστημιακό άσυλο για να πάψουν τα ιδρύματα να είναι άσυλα παρανομίας.

TAGS: