ΝΕΟΦΥΗΣ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στήριξη της νεοφυούς και δυναμικής επιχειρηματικότητας

Το νέο παραγωγικό μοντέλο που χρειάζεται η Ελληνική Οικονομία ώστε να αφήσει πίσω της οριστικά την κρίση και την ύφεση, θα πρέπει να έχει στο επίκεντρο του την καινοτομία. Η καινοτομική επιχειρηματικότητα μπορεί να έχει σημαντική αναπτυξιακή συμβολή, να δημιουργήσει προϊόντα και υπηρεσίες υψηλής προστιθέμενης αξίας και πολλές και καλές νέες θέσεις εργασίας. Για αυτό και θα πρέπει να υποστηριχθεί μέσα από ένα πλέγμα παρεμβάσεων και κινήτρων.

Σχεδιάζουμε μια σειρά από παρεμβάσεις για να βοηθήσουμε τους καινοτόμους επιχειρηματίες να κυνηγήσουν τα όνειρά τους και να δημιουργήσουν ποιοτικές θέσεις εργασίας:

  • Με τη χρηματοδότηση των νεοφυών επιχειρήσεων με τρόπο ανταγωνιστικό
  • Με τη διαμόρφωση πλαισίου λειτουργίας και παροχής κινήτρων για τους «επιχειρηματικούς αγγέλους» (ιδιώτες που επενδύουν σε νεοφυείς επιχειρήσεις)
  • Με την ενίσχυση των δομών στήριξης της νεοφυούς επιχειρηματικότητας (θερμοκοιτίδες/επιταχυντές).
  • Με ένα σύγχρονο και ευέλικτο πλαίσιο συνεργασίας μεταξύ πανεπιστημίων και νεοφυών επιχειρήσεων, που να αφορούν εφαρμοσμένη έρευνα και εμπορευματικοποίηση νέων ιδεών.
  • Με ειδικά φορολογικά κίνητρα που θα κινητοποιήσουν ιδιωτικά κεφάλαια για την χρηματοδοτική υποστήριξη των νεοφυών επιχειρήσεων όπως φορολογική έκπτωση έως και 75% στο κεφάλαιο που επενδύεται και θέσπιση αφορολόγητου για τα κέρδη από πώληση μετοχών σε νεοφυείς επιχειρήσεις (στα πρότυπα της Κύπρου, της Πορτογαλίας και της Ισπανίας που έχουν με επιτυχία εισάγει αντίστοιχα κίνητρα).

TAGS: