ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ

Αλληλεγγύη και ευκαιρίες για τους πιο αδύναμους για να μην μείνει κανείς πίσω.

Κανένα σύστημα κοινωνικής προστασίας, ακόμα και το πιο προηγμένο, δεν μπορεί να αντιμετωπίσει ουσιαστικά τη φτώχεια όσο η οικονομία υπολειτουργεί και όσο οι θέσεις απασχόλησης που δημιουργούνται είναι επισφαλείς ή αντιστοιχούν σε εξαιρετικά χαμηλούς μισθούς που δεν επαρκούν ούτε για τα στοιχειώδη.

Στην Ελλάδα του αύριο, κανένας δεν θα μείνει πίσω. Μια πολιτική αλληλεγγύης έχει ως βασικό στόχο τη δημιουργία θέσεων εργασίας, στηρίζοντας παράλληλα, με στοχευμένες πολιτικές έμπρακτης βοήθειας, αυτούς που έχουν πραγματικά ανάγκη.

  • Καθιέρωση του Ελάχιστου Εγγυημένου Εισοδήματος για 800.000 συμπολίτες μας με ετήσια δαπάνη 1 δις, αντί των 760 εκατομμυρίων σήμερα.
  • Αύξηση του προϋπολογισμού για τα επιδόματα ανεργίας κατά 200 εκατ. και ελαστικότερα κριτήρια απονομής τους, ώστε να διπλασιαστεί ο αριθμός των δικαιούχων.
  • Χρηματοδότηση ταχύρρυθμων προγραμμάτων κατάρτισης με υποχρεωτική πιστοποίηση των παρεχόμενων γνώσεων και δεξιοτήτων για όλους τους μακροχρόνια άνεργους ώστε να επιστρέψουν στην αγορά εργασίας.
  • Προωθούμε πολιτικές ίσων ευκαιριών για τα άτομα με αναπηρία με μέτρα όπως η θεσμοθέτηση της ειδικότητας του προσωπικού βοηθού και η ενίσχυση της “ανεξάρτητης διαβίωσης”
  • Καθιερώνουμε προγράμματα σπουδών για τις σχολικές δομές ειδικής αγωγής προσαρμοσμένα στο είδος της αναπηρίας και τις ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες που συνεπάγεται.
  • Αξιοποιούμε, σε συνεργασία με την τοπική αυτοδιοίκηση, διαθέσιμα ακίνητα που δεν χρησιμοποιούνται για να δοθούν για την άμβλυνση του προβλήματος των αστέγων.

Κοινωνική πολιτική όμως δεν υπάρχει χωρίς στήριξη της οικογένειας:

  • Καθιερώνουμε επίδομα € 2.000 για κάθε παιδί που γεννιέται στην Ελλάδα.
  • Αυξάνουμε το όριο του αφορολόγητου κατά € 1.000 για κάθε παιδί.
  • Επαναφέρουμε τα επιδόματα για τις μεγάλες οικογένειες στο επίπεδο πριν από τις μειώσεις του 2018 (ν. 4512/2018).
  • Δεσμευόμαστε πως κανένα παιδί δεν θα μένει εκτός παιδικού σταθμού: Για κάθε παιδί που δεν βρίσκει θέση σε δημοτικό παιδικό σταθμό, χορηγούμε μηνιαίο κουπόνι € 180, για χρήση σε βρεφονηπιακό σταθμό της επιλογής των γονέων.

TAGS: