ΙΔΙΩΤΙΚΟΙ ΥΠΑΛΛΗΛΟΙ

Οι ιδιωτικοί υπάλληλοι, και ιδιαίτερα οι χαμηλόμισθοι, έβαλαν πλάτη για να μείνει η χώρα όρθια. Είναι καιρός να ανταμειφθούν για τις θυσίες τους.

Για να καλύψουν τις απώλειες της κρίσης και να ζήσουν μια καλύτερη ζωή:

Αύξηση διαθέσιμου εισοδήματος με μείωση φόρων και εισφορών

Μια οικονομία που αναπτύσσεται είναι μια οικονομία που εξασφαλίζει περισσότερο διαθέσιμο εισόδημα για όλους. Με δικαιότερη φορολογία που απελευθερώνει την παραγωγικότητα και τη δημιουργικότητα, ώστε κάθε Έλληνας να εξασφαλίζει την καλύτερη δυνατή ποιότητα ζωής για τον ίδιο και την οικογένεια του.

  • Μειώνουμε δραστικά τον εισαγωγικό φορολογικό συντελεστή φυσικών προσώπων στο 9% για εισοδήματα μέχρι 10.000€, από 22% που ισχύει σήμερα, εξορθολογίζοντας παράλληλα τις κλίμακες του φόρου εισοδήματος
  • Μειώνουμε τον ΕΝΦΙΑ κατά 30%
  • Μείνουμε σταδιακά εντός τετραετίας τις εισφορές για κύρια σύνταξη από 20%, που είναι σήμερα, στο 15%.
  • Καταργούμε σταδιακά την εισφορά αλληλεγγύης
  • Προχωράμε σε μείωση του ΦΠΑ, με τελική καθιέρωση των συντελεστών στο 22% και στο 11%, από 24% και 13% αντιστοίχως που είναι σήμερα. Διατηρούμε τον χαμηλό συντελεστή του 6% ως έχει.

Υψηλότερες αποδοχές και καλύτερες συνθήκες εργασίας

Για να διασφαλίσουμε υψηλούς μισθούς, χτίζουμε μια εξωστρεφή, παραγωγική οικονομία επιδιώκοντας μια έκρηξη μικρών και μεγάλων επενδύσεων. Εφαρμόζουμε μια έντονα φιλοαναπτυξιακή οικονομική πολιτική, κύριοι άξονες της οποίας είναι οι χαμηλότεροι φόροι και η βελτίωση της θεσμικής λειτουργίας του κράτους.

Η χώρα μπορεί να αναπτυχθεί στα επόμενα δέκα χρόνια με μέσο ρυθμό 4%. Οι χαμηλόμισθοι ιδιωτικοί υπάλληλοι είναι οι πρώτοι που θα επωφεληθούν από την οικονομική ανάπτυξη:

  • Θεσπίζουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό διπλάσιο από το ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ, ώστε ο κατώτατος μισθός να αυξάνεται ακολουθώντας τη πορεία βελτίωσης της οικονομίας.
  • Εγγυόμαστε την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα νέα συστήματα για στοχευμένους και ουσιαστικότερους ελέγχους.
  • Καθιερώνουμε λευκό μητρώο επιχειρήσεων και επιβραβεύουμε με χαμηλότερες εισφορές τις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικά συνεπείς και σέβονται τους εργαζομένους τους και την εργατική νομοθεσία.
  • Παρέχουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να δίνουν πρόσθετες παροχές στους εργαζομένους τους είτε με τη μορφή δωρεάν μεταφοράς στην εργασία τους, είτε με επιπλέον ασφαλιστικές παροχές, είτε και με συμμετοχή στα κέρδη, είτε με ειδικά προγράμματα απόκτησης μετοχών.

TAGS: