ΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΡΓΑΣΙΑΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

Για ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο εργαζομένων, κράτους και επιχειρήσεων.

Για να γυρίσει η χώρα σελίδα, με ισχυρή ανάπτυξη και κοινωνική συνοχή, χρειάζεται ένα νέο κοινωνικό συμβόλαιο μεταξύ εργαζόμενων, κράτους και επιχειρήσεων. Ουσία του κοινωνικού αυτού συμβολαίου είναι ότι το κράτος προσφέρει ένα καλό επιχειρηματικό περιβάλλον και χαμηλή φορολογία και οι επιχειρήσεις είναι συνεπείς σε όλες τις υποχρεώσεις τους, αμείβουν καλά τους εργαζομένους τους και τους κάνουν συμμέτοχους στα κέρδη και την ανάπτυξη της επιχείρησης.

Για το σκοπό αυτό:

  • Απαιτούμε από τις επιχειρήσεις να είναι συνεπείς στις υποχρεώσεις τους απέναντι στους εργαζομένους και ειδικότερα να τηρούν απαρέγκλιτα την εργασιακή νομοθεσία.
  • Εγγυόμαστε την τήρηση της εργατικής νομοθεσίας, αξιοποιώντας την ηλεκτρονική διακυβέρνηση και τα νέα συστήματα για στοχευμένους και ουσιαστικότερους ελέγχους.
  • Καθιερώνουμε λευκό μητρώο επιχειρήσεων και επιβραβεύουμε με χαμηλότερες εισφορές τις επιχειρήσεις που είναι ασφαλιστικά συνεπείς και σέβονται την εργατική νομοθεσία.
  • Παρέχουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις για να δίνουν πρόσθετες παροχές στους εργαζομένους τους είτε με τη μορφή δωρεάν μεταφοράς στην εργασία τους, είτε με επιπλέον ασφαλιστικές παροχές, είτε και με συμμετοχή στα κέρδη, είτε με ειδικά προγράμματα απόκτησης μετοχών.
  • Θεσπίζουμε την αύξηση του κατώτατου μισθού σε ποσοστό διπλάσιο από το ποσοστό ανάπτυξης του ΑΕΠ, ώστε ο κατώτατος μισθός να αυξάνεται ακολουθώντας τη πορεία βελτίωσης της οικονομίας.
  • Για τη βελτίωση του κλίματος μεταξύ των κοινωνικών εταίρων, υιοθετούμε το Ολλανδικό μοντέλο κοινωνικού διαλόγου. Εργοδότες, εργαζόμενοι και – όπου χρειάζεται – η Κυβέρνηση, υπό συνθήκες ουσιαστικού διαλόγου, θα καταλήγουν σε συναινετικές λύσεις που θα διασφαλίζουν αύξηση της απασχόλησης και μακροχρόνια εργασιακή ειρήνη. Η προστασία των δικαιωμάτων των εργαζομένων, η αύξηση της παραγωγικότητας του ανθρώπινου δυναμικού και η βελτίωση των μισθολογικών και μη παροχών θα βασίζονται πλέον στα πραγματικά δεδομένα της αγοράς και στις καλές διεθνείς και ευρωπαϊκές πρακτικές.

 

TAGS: