ΕΘΝΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ

Ο προσανατολισμός της Ελλάδας προς τον σκληρό πυρήνα των ανεπτυγμένων κρατών και η ενεργή κι αξιόπιστη συμμετοχή μας στις πιο ισχυρές διεθνείς συμμαχίες, είναι σταθερή κι αδιαπραγμάτευτη επιδιωξή μας. Το ίδιο και η αξιοποίηση των αρχών μας στο εξωτερικό για την προώθηση της δημόσιας και οικονομικής διπλωματίας, που βελτιώνουν τη διεθνή εικόνα της χώρας (national branding) και την προώθηση της οικονομικής εξωστρέφειας.

Για τον σκοπό αυτό:

  • Αποκαθιστούμε την οικονομική αξιοπιστία της χώρας, με ισχυρή ανάπτυξη που καθιστά το χρέος μας βιώσιμο και τnv Ελλάδα αυτοδύναμη.
  • Δημιουργούμε, στα πρότυπα άλλων κρατών, όπως n Γαλλία και το Ισραήλ, Συμβούλιο Εθνικής Ασφάλειας, για τα θέματα εξωτερικής πολιτικής, άμυνας και διαχείρισης κρίσεων. Το όργανο αυτό, που λειτουργεί υπό τον Πρωθυπουργό, εντοπίζει κινδύνους για την εθνική και περιφερειακή ασφάλεια, εισηγείται πολιτικές και υποστηρίζει την Κυβέρνηση στη διαχείριση κρίσεων.
  • Δημιουργούμε ενιαίο φορέα άσκησης οικονομικής και εμπορικής διπλωματίας και της πολιτικής για την εξωστρέφεια ευρύτερα. Ο φορέας αυτός προκύπτει από ενοποίnσn των επιμέρους δημοσίων δομών, έχει διοικητική αυτονομία και συνεργάζεται με τον ιδιωτικό τομέα για την προώθηση της εξωστρέφειας της Ελληνικής Οικονομίας.
  • Υλοποιούμε συνεκτικές διεθνείς εκστρατείες επικοινωνίας με άμεση προτεραιότητα στην εκστρατεία yια τnv πραγματική, τnv αληθινή Μακεδονία, με στόχο να αποκατασταθεί n πραγματικότητα και να προωθηθούν το «brand Μακεδονία» και τα Μακεδονικά προϊόντα.

 

TAGS: