Εθνικό Στρατηγικό Σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής 2021-2027

xvrafia

Ημερίδα Διαβούλευσης για την κατάρτιση του στις Σέρρες

 

Ενημερωτική Ημερίδα Διαβούλευσης για την κατάρτιση του Στρατηγικού Σχεδίου της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Νέα ΚΑΠ) για την προγραμματική περίοδο 2021-2027, θα πραγματοποιηθεί στις Σέρρες, την Πέμπτη 19 Δεκεμβρίου 2019, με πρωτοβουλία της Υφυπουργού Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων, κ. Φωτεινής Αραμπατζή.

Η Ημερίδα διεξάγεται από την Γενική Γραμματεία Αγροτικής Πολιτικής & Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης & Τροφίμων και το Εθνικό Αγροτικό Δίκτυο του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020, υπό τον συντονισμό του Γενικού Γραμματέα του ΥΠΑΑΤ, κ. Κωνσταντίνου Μπαγινέτα. 

Κατά τη συζήτηση θα αναφερθούν οι νέες προτεραιότητες και οι αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020 με στόχο την καλύτερη δυνατή ενημέρωση και την διαβούλευση με φορείς του αγροτικού χώρου και εκπροσώπους φορέων που συμμετέχουν στην «Εταιρική Σχέση» για την προετοιμασία του Στρατηγικού Σχεδίου ΚΑΠ 2021-2027.

Για την καλύτερη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και την ενεργό συμμετοχή τους στις διαδικασίες διαβούλευσης έχει αναρτηθεί σχετικό Κείμενο και Ερωτηματολόγιο Διαβούλευσης, στο οποίο αναδεικνύονται οι νέες προκλήσεις, προτεραιότητες και αλλαγές που επιφέρουν οι προτάσεις των Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την Κοινή Αγροτική Πολιτική, μετά το 2020, στους δικτυακούς τόπους:

  1. του Υπουργείου Αγροτικής Ανάπτυξης,
  2. του Προγράμματος Αγροτικής Ανάπτυξης 2014-2020 και
  3. του Εθνικού Αγροτικού Δικτύου του ΠΑΑ

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜA

16:00 – 16:30    ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ – ΕΓΓΡΑΦΕΣ
Συντονισμός ημερίδας

Μ-Χ. Μακρανδρέου, ΕΥΔ ΠΑΑ – Μονάδα Δικτύωσης και Δημοσιότητας  

16:30 – 17:00 Χαιρετισμοί

Υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης &Τροφίμων κ. Φ. Αραμπατζή

17:00 – 17:15 Εισήγηση Γενικού Γραμματέα Αγροτικής Πολιτικής και Διαχείρισης Κοινοτικών Πόρων κ. Κ. Μπαγινέτα
17:15 – 20:00 Διεξαγωγή διαδικασίας διαβούλευσης

Καταγραφή της άποψης των συμμετεχόντων μέσω ερωτηματολογίου

Εισηγήσεις θεματικών ερωτήσεων:

Α. Αθανασοπούλου,  ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Προγραμματισμού

Κ. Αποστολόπουλος, ΕΥΔ ΠΑΑ 2014-2020, Μονάδα Θεσμικής Υποστήριξης και Αξιολόγησης

Χ. Θεοδωρίδου, Τμήμα Κοινής Αγροτικής Πολιτικής και Ευρωπαϊκών Σχέσεων – Γενική Δ/νση Αγροτικής Ανάπτυξης του ΥΠΑΑΤ

20: 00 – 20:30 Συμπεράσματα και τελικές επισημάνσεις από τον Γενικό Γραμματέα
κ. Κ. Μπαγινέτα.
Λήξη Ημερίδας
 

 

TAGS: