Choose the best hosting by reading users web host reviews. Get the best joomla host online.

ΕΡΧΟΝΤΑΙ ΤΑ ΦΡΟΥΤΑ ΣΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΤΟΥ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΣΤΗ ΒΟΥΛΕΥΤΗ ΣΕΡΡΩΝ ΦΩΤΕΙΝΗ ΑΡΑΜΠΑΤΖΗ

ArampatziFroutaΘα υλοποιηθεί το Πρόγραμμα «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία» για το σχολικό έτος 2012-2013, σύμφωνα με τον Υφυπουργό Παιδείας κ. Θεόδωρο Παπαθεοδώρου, που απάντησε στην από 26-09-2012 σχετική ερώτηση της Βουλευτού κ. Φωτεινής Αραμπατζή.
Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί στα δημόσια και ιδιωτικά σχολεία του Νομού Σερρών καθώς και στις Περιφέρειες Ηπείρου, Θεσσαλίας, Αν.Μακεδονίας και Θράκης, Δυτ . Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Δυτ. Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου αλλά και στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Χαλκιδικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Να θυμίσουμε ότι η Βουλευτής επισήμανε με την ερώτησή της στους αρμόδιους Υπουργούς την ανάγκη υλοποίησης του σχετικού Προγράμματος το οποίο για το μεν σχολικό έτος 2011- 2012 είχε ματαιωθεί, για το δε 2012 – 2013 στις 13-09-12 βρισκόταν ακόμη στην κατάθεση των προσφορών.
Η κ. Αραμπατζή τόνισε τη σπουδαιότητα του Προγράμματος καθώς το εν λόγω Σχέδιο θα συμβάλει στην αντιμετώπιση των επισιτιστικών προβλημάτων που δυστυχώς παρατηρούνται σε έναν ευρύ αριθμό σχολείων, θα ενισχύσει σημαντικά το εισόδημα των παραγωγών ειδικά σε αυτή τη δύσκολη οικονομική συγκυρία ενώ επιπλέον θα ενθαρρύνει τις καλές διατροφικές συνήθειες των παιδιών.
Το ακριβές κείμενο της απάντησης έχει ως εξής :
Απαντώντας στην ερώτηση με αριθμό 2183/26-9-2012, την οποία κατέθεσε η Βουλευτής κ. Φωτεινή Αραμπατζή με θέμα «το σχέδιο προώθηση της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία», και στα θέματα της αρμοδιότητάς μας, σας γνωρίζουμε τα ακόλουθα:
Α) Για το σχολικό έτος 2012 -2013, σύμφωνα με την Κοινή Υπουργική Απόφαση με αριθμ. 2969/80478/20-7-2012 των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού και Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων έχοντας υπόψη την ΚΥΑ με αριθμ.726/17829/14-2-2012 (ΦΕΚ610Β/2012) που αφορά στον «Καθορισμό των αναγκαίων συμπληρωματικών μέτρων για την εφαρμογή των Κανονισμών (ΕΚ) 1234/07 του Συμβουλίου και 288/2009 της Επιτροπής, σχετικά με την υλοποίηση του σχεδίου προώθησης της κατανάλωσης φρούτων στα σχολεία για το σχολικό έτος 2012-2013», το «Σχέδιο Προώθησης της Κατανάλωσης Φρούτων στα Σχολεία» θα υλοποιηθεί κατά το σχολικό έτος 2012-2013 στα δημόσια και ιδιωτικά δημοτικά σχολεία των Περιφερειών Ηπείρου, Θεσσαλίας, Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Δυτικής Μακεδονίας, Βορείου Αιγαίου, Δυτικής Ελλάδας, Ιονίων Νήσων, Κρήτης, Νοτίου Αιγαίου, Πελοποννήσου και στις Περιφερειακές Ενότητες Κιλκίς, Πέλλας, Ημαθίας, Πιερίας, Σερρών, Χαλκιδικής, Βοιωτίας, Ευβοίας, Ευρυτανίας, Φθιώτιδας και Φωκίδας.
Στις παραπάνω Περιφερειακές Δ/νσεις και Περιφερειακές Ενότητες, φοιτούν συνολικά 364.665 μαθητές σε 3.522 σχολικές μονάδες.
Β) Το ΥΠΑΙΘΠΑ συνεργάζεται με το Υπουργείο Υγείας για τον καθορισμό των προϊόντων προς πώληση στα σχολικά κυλικεία.
Γ) Όσον αφορά την πρόληψη και προαγωγή της Υγείας των μαθητών/τριων , το ΥΠΑΙΘΠΑ υλοποιεί προγράμματα Αγωγής Υγείας στα σχολεία, με έμφαση σε έναν από τους βασικούς άξονες, ο οποίος αποτελεί και τη θεματολογία κορμού: « Κατανάλωση και υγεία». Ο άξονας αυτός , αναλύεται στους εξής υποάξονες: «Διατροφή και διατροφικές συνήθειες, Παχυσαρκία, Καρδιαγγειακά νοσήματα, Στοματική Υγιεινή, Γενετικά τροποποιημένα προϊόντα».
Για την πραγματοποίηση των προαναφερθέντων προγραμμάτων έχει παραχθεί, σε συνεργασία με εξειδικευμένους φορείς, κατάλληλο υποστηρικτικό υλικό από το ΥΠΑΙΘΠΑ, που έχει διανεμηθεί στα σχολεία Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης, όπως:
-« Διατροφή – Διατροφικές Συνήθειες», από το Πανεπιστήμιο Κρήτης- Τομέας Ιατρικής σε 10.000 εγχειρίδια και 2.000 cd-rom για τα ηλικιακά επίπεδα 11-14 (Γυμνάσια) και 15-18(Λύκεια) ετών.
-«Αλκοόλ και Υγεία» της Συστέμα Πληροφορική, σε 850 cd-rom για το ηλικιακό επίπεδο 11-14 ετών.
Επιπλέον, δημιουργήθηκε από το ΥΠΑΙΘΠΑ, εκπαιδευτικό υλικό για την Α/θμια Εκπαίδευση με θέμα : « Διατροφή- Διατροφικές συνήθειες», το οποίο έχει εγκριθεί και έχει αποσταλεί στα σχολεία Α/θμιας Εκπαίδευσης της Χώρας.
Τα προγράμματα Αγωγής του Καταναλωτή που υλοποιούνται στα σχολεία αποσκοπούν στο να ενθαρρύνουν τους μαθητές/τριες να κατανοήσουν την κατανάλωση , ως οικονομικό φαινόμενο και ως κοινωνική και πολιτισμική δραστηριότητα και να τους κάνει ικανούς να σκέφτονται, να λειτουργούν και να δρουν ατομικά και συλλογικά , στα πλαίσια μιας κριτικής, ορθολογικής και υπεύθυνης καταναλωτικής συμπεριφοράς για τη διασφάλιση της υγείας, της προστασίας του περιβάλλοντος της αειφόρου ανάπτυξης και της αναβάθμισης της ποιότητας της ζωής.
Τέλος, κάθε σχολ. έτος το 40% περίπου του συνόλου των Προγραμμάτων Αγωγής Υγείας στην Α/θμια & Β/θμια Εκπαίδευση αφορούν στη θεματολογία της Διατροφής.
Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ Π. ΠΑΠΑΘΕΟΔΩΡΟΥ

FacebookTwitterYoutubeBlogger
Design by WebConstruction